Kan Lelystad Airport wel worden geopend?

vrijdag 9 april 2021

 
Tijd
16:00 tot 17:30 uur
Inschrijfperiode
donderdag 18 maart 2021 t/m donderdag 8 april 2021
Locatie
Zoom-lezing
 

Lelystad Airport ligt er al jaren verlaten bij en dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo. Dat is de kop van een onlangs verschenen reconstructie in het Algemeen Dagblad (de Stentor). Mijndert Ververs spreekt over een hoofdpijndossier. Hij is voorzitter van de Stichting Laagvliegen Nee, nauw verbonden met een twintigtal Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en als vrijwilliger actief in deze materie sinds het najaar 2017. De website van SATL staat boordevol (actuele) informatie, www.satl-lelystad.nl

Aan de hand van het ontwerp-Voorkeursbeslissing Herziening Luchtruim bespreekt hij de stand van zaken. Kan Lelystad Airport (LA) wel worden geopend en zo ja, onder welke voorwaarden? Een belangrijke vraag voor grote groepen inwoners van vooral de provincies Overijssel en Gelderland. Niet alleen actieve, deskundige bewonersgroepen maar ook provinciale en verscheidene lokale overheden bemoeien zich intensief met de besluitvorming.

Ernstige geluidsoverlast, schadelijke uitstoot van fijnstof, verhoogde concentraties tikstofoxiden (invloed op klimaat), invloed op de leefomgeving, maatschappelijke kosten en baten analyse, complexe zaken die rondom LA om een nauwkeurige afweging van voor- en nadelen vragen.

Interessant is ook de wijze waarop het besluitvormingsproces wordt gevoerd door de Minister I & W c.q. het Ministerie I & W en de communicatie / het contact met bewonersgroepen en geraadpleegde deskundigen.

Zoom-voordracht door Mijndert Ververs.

 

 

logo-dgs-3-klein

Klik op ons logo om terug te keren naar de home-page