logo-dgs-3-klein

Klik op ons logo om terug te keren naar de home-page

Excursie naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, beter bekend als De Peperbuskerk.

vrijdag 10 februari 2023

 
Tijd
15:00 tot 17:00 uur
Inschrijfperiode
zaterdag 31 december 2022 t/m vrijdag 10 februari 2023
Locatie
Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle
 

Als je via de A28 over de IJssel richting Zwolle rijdt, valt het meteen op: zeker met mooi weer steekt de Peperbus overal bovenuit en trekt de aandacht met de blauwgroene koepel. Voor inwoners van de stad is de Peperbus onlosmakelijk verbonden met Zwolle.

 

De toren en de bijbehorende kerk, de Onze Lieve Vrouwe basiliek, hebben zes eeuwen Zwolse stadsgeschiedenis meegemaakt. Door de eeuwen heeft het gebouw diverse functies gehad: aanvankelijk katholieke kerk en na de Reformatie stond de voormalige katholieke kerk tussen 1591 en 1809 voornamelijk leeg. De ruimte werd onder andere gebruikt als paardenstal, opvang voor vluchtelingen en als oefenplek voor de Zwolse schutterij. In 1809 werd de kerk door koning Lodewijk Napoleon weer teruggeven aan de katholieke gemeenschap van de stad; in 1999 kreeg ze van Paus Johannes Paulus II de eretitel basiliek. 

 

Het interieur van de kerk weerspiegelt de veelbewogen geschiedenis. Het meeste is neogotisch, maar enkele stukken zijn veel ouder. Een aantal heiligenbeelden is afkomstig uit Zwolse schuilkerken. Het orgel is een Maarschalkerweerd.

De afgelopen paar jaar is de basiliek langzamerhand ook een verzamelplek van katholieke kunst uit Zwolle geworden. Zo staat er onder andere een beeld van St Michael dat afkomstig is van de oude stadspoort de Diezerpoort en heeft het embleem Lampas Charitatis van het voormalige katholieke ziekenhuis de Wezenlanden een plekje gevonden in de basiliek. Zo groeit de basiliek langzaam uit tot een symbool van de geschiedenis van katholiek Zwolle.

 

Sinds 2006 worden in de basiliek ook de resten bewaard van Thomas a Kempis (1380-1471) die leefde als monnik in een klooster op de Agnietenberg. De blauwe schrijn met de gouden versiersels die het gebeente van Thomas a Kempis bevat, stond eerst in de Sint-Michaëlskerk aan de Roggestraat en later in de Michaelskerk aan de bisschop Willebrandlaan. Nadat deze laatste kerk gesloten werd, werd de reliekschrijn in 2006 naar de Onze Lieve Vrouwe basiliek verplaatst. Een passende rustplaats: Thomas heeft de kerk (toen nog een kapel) bezocht voordat hij intrad in het klooster op de Agnietenberg.

 

Op vrijdag 10 februari 2023, aanvang 15.30u, krijgen wij met een kleine groep exclusief een deskundige rondleiding door de basiliek o.l.v. de heer Paulus ten Doeschate. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 10, maar wanhoop niet wanneer u de elfde of nog latere aanmelder zou zijn: op 17 februari 2023, eveneens om 15.30u, is er een herkansing. En voorgeval er dan nóg een aanzienlijk aantal aanmelders niet aan zijn trekken mocht zijn gekomen, gaan we proberen om op een latere datum nogmaals een rondleiding te organiseren.

 

  • Aanmelden via de website of de Nieuwsbrief en als dat écht niet lukt, stuur dan een mail aan de coördinator.
  • Deelname staat open voor leden DGS, partners en voor leden Sociëteit 2000.
  • Allen die zich aangemeld hebben ontvangen kort vóór 10 februari bericht.
  • Coördinator: Erik Hendriksen hendriksen@debelten.net